✓ Ruim Assortiment     ✓ Kwaliteit     ✓ Deskundig advies    ✓ Direct leverbaar     ✓ Laagste prijs garantie

kwaliteitsvloeren
voor een
betaalbare prijs

Wat is FSC Hout Precies

FSC hout komt uit bossen die op een verantwoorde wijze beheerd worden. Verantwoord wil zeggen dat rekening wordt gehouden met ecologische, economische en sociale vragen van het heden en de toekomst. FSC staat voor Forest Stewardschip Council of Raad voor Duurzaam Bosbeheer. Deze internationale organisatie heeft 10 voorwaarden vastgelegd waaraan een goed beheerd bos moet voldoen.
FSC heeft een standaard opgesteld waaraan moeten worden voldaan om voor een bos een FSC-certificaat te bemachtigen. De basis voor genoemde standaard, die per land of regio verder wordt uitgewerkt om te voldoen aan de nationale of regionale omstandigheden, zijn de 10 FSC-principes.
  1. Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de principes en criteria van FSC.
  2. Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.
  3. De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.
  4. Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.
  5. De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.
  6. De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.
  7. Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan langetermijn doelen en middelen duidelijk omschreven.
  8. De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.
  9. Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.
  10. Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd. Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen, waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd.
Om FSC-gecertificeerd hout en papier te onderscheiden van niet-gecertificeerde (hout)producten moeten alle schakels in de handelsketen gecertificeerd zijn (certificering van de ‘Chain of Custody’ (CoC)). In Nederland hebben bijna 3000 bedrijven zo’n CoC-certificaat.
CoC-certificering betekent dat alle bedrijven in de handelsketen, van zagerij tot fabrikant van eindproducten, in staat zijn de stroom FSC-gecertificeerde houtproducten apart te houden van de overige houtproducten, zowel administratief als fysiek, en dat een certificeerder heeft vastgesteld dat die bedrijven alle daarvoor geldende regels in acht nemen.

Houten vloeren met FSC Keurmerk

Al ons hout wordt rechtstreeks uit Europa geïmporteerd en onze leveranciers werken volgens  de internationale voorwaarden van het PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification en FSC – Forest Stewardship Council. Deze keurmerken staan voor duurzaamheid, verantwoord bosbeheer en stelt tevens eisen aan arbeidsomstandigheden.

Adres

Vloerenhal Montfoort
Mosterdmolenweg 5B
3417 XM Montfoort
(E) info@vloerenhalmontfoort.nl
(T) 0348 506 551
(M) 06 1412 9469

Openingstijden